Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowośCI Kozłowo