Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Zarządu ZUKiC Eko-Kozłowo Sp. z o.o.

z dnia 01 grudnia 2022 r.

 

Cennik usług i pozostałych opłat dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.

 

  1. I.                 Wodomierze główne
Lp. Nazwa czynności Cena netto
1 Plombowanie i rejestracja wodomierza założonego przez jednostkę inną niż Eko-Kozłowo Sp. z o.o. 60 zł
2 Zaplombowanie wodomierza głównego (plomby zdjęte na życzenie odbiorcy) 60 zł
3 Wymiana wodomierza z winy odbiorcy

-DN15 do DN20

-DN25 i większe

(cena nie zawiera kosztów wodomierza)

100 zł

150 zł

4 Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza ( cena nie zawiera kosztów ekspertyzy 100 zł
  1. II.               Podliczniki
Lp. Nazwa czynności Cena netto
1 Wymiana wodomierza ( bez ceny wodomierza) 50 zł
2 Wymiana wodomierza na nowy wodomierz DN25 i większych Kalkulacja indywidualna
3 Odbiór, rejestracja i zaplombowanie podlicznika odbiorcy 52 zł
  1. III.              Wyłączanie/ Włączanie dostaw wody
Lp. Nazwa czynności Cena netto
1 Odcięcie dopływu wody na instalacji wewnętrznej budynku 80 zł
2 Otwarcie dopływu wody do instalacji wewnętrznej budynku 80 zł
3 Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej 200 zł
4 Odcięcie lub przywrócenie dostaw wody w myśl art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 250 zł
5 Włączenie do użytkowanej sieci wodociągowej w gotowym wykopie lub z jego wykonaniem Kalkulacja indywidualna

 

 

  1. IV.             Wywóz nieczystości płynnych

Koszt transportu zależny od odległości od stacji zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie

Lp. Nazwa czynności Cena netto
1 Dojazd w miejscowości Kozłowo 60zł+ koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą
2 Dojazd do 5km 100zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą
3 Dojazd powyżej 5 km 120 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą
4 Dojazd powyżej 10 km 140 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą
5 Dojazd powyżej 15 km 150 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

Wykaz miejscowości według odległości od stacji zlewnej

Lp. Do 5km Powyżej 5 km Powyżej 10 km Powyżej 15 km
1 Kozłowo Niedanowo Dziurdziewo Bartki
2 Cebulki Pielgrzymowo Górowo Browina
3 Sarnowo Rogóż Krokowo Siemianowo
4 Zabłocie Kozłowskie Sławka Wielka Sławka Mała Szkudaj
5 Zakrzewo Szymany Szkotowo Januszkowo
6 Sątop Wierzbowo Ważyny Kownatki
7 Zaborowo Wola Lipowo
Zakrzewko Kamionki
Zalesie
Gołębiewo
Miłkowiec
Kadyki

 

 

VI Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych

Cena transportu tak jak za wywóz nieczystości płynnych. Cena odebranego osadu – koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą plus 100%.

VII Usługi sprzętowe

Lp. Nazwa czynności Cena netto
2 Transport ciągnik z przyczepą (zł/km) 90 zł/h zł
3 Koparka 170 zł/h
4 Odśnieżanie ciągnikiem 140 zł/h
5 Praca montera sieci wod-kan 70 zł/h

VIII Kary

lp Nazwa usługi Cena netto
1 Ujawnienie nielegalnego przyłącza wody 800zł + szacunkowy koszt zużytej  wody
2 Ujawnienie nielegalnego przyłącza ścieków 800 + szacunkowy koszt odprowadzenia ścieków
3 Legalizacja bezumownego przyłącza wody na wniosek odbiorcy 300zł + szacunkowy koszt zużytej  wody
4 Legalizacja bezumownego przyłącza ścieków na wniosek dostawcy 300zł + szacunkowy koszt dostarczonych ścieków
5 Uszkodzenie wodomierza będącego własnością przedsiębiorstwa 200zł + koszt nowego wodomierza
6 Zerwanie lub uszkodzenie plomby wodomierza 300zł
7 Ingerencja w instalację wodociągową lub kanalizacyjną 300zł + koszt przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego
8 Wezwanie do zapłaty 20zł