Zapytanie ofertowe nr 01/2017

Zapytanie ofertowe na budowę budynku ciepłowni biomasowej niskoparametrowej wyposażonej w dwa kotły wodne niskotemperaturowe na biomasę o mocy 500 kW i 800 kW, wiaty składowej, dwóch silosów na biomasę, wagi najazdowej, oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniami, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, przyłącza ciepłowniczego oraz przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej na działkach nr 233, 252/50, 252/51, 252/72 w miejscowości i obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo

więcej