Zapytanie ofertowe na budowę budynku ciepłowni biomasowej niskoparametrowej wyposażonej w dwa kotły wodne niskotemperaturowe na biomasę o mocy 500 kW i 800 kW, wiaty składowej, dwóch silosów na biomasę, wagi najazdowej, oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniami, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, przyłącza ciepłowniczego oraz przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej na działkach nr 233, 252/50, 252/51, 252/72 w miejscowości i obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo.

Unieważnienie postępowania 11.10.2017

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zawieszeniu postepowania

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz oferty – pobierz

Projekt umowy – pobierz

Tabela elementów scalonych – pobierz

Wyciąg z dokumentacji technicznej cz.I – pobierz

Wycąg z dokumentacji technicznej cz.II – pobierz

—————————————————

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.08.2017r. – zobacz

Pytania i odpowiedzi z dn.28.08.2017r.

Pytania i odpowiedzi z dn.29.08.2017r.

Pytania i odpowiedzi z dn.31.08.2017r.