Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” w Kozłowie z siedzibą przy ul. Nidzickiej 31 utworzony został  14 czerwcz 2014 roku.
Powstał on na bazie części majątku pozostałego po zlikwidowanym  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Sp. z o.o. zajmuje się między innymi wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody oraz energii cieplnej na terenie Gminy Kozłowo.
 
Kierownictwo Zakładu
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Sp. z o.o
ul. Nidzicka 31
13 – 124 Kozłowo
woj. warmińsko – mazurskie
 
Prezes Zarządu – Dariusz Szypulski
e-mail: info@ekokozlowo.pl
tel: 89 625 0836
 
Numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Nidzicy
86883410222002030128880001