Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowośCI Kozłowo
Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowościach Sławka Wielka i Gołębiewo
Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowościach Szkotowo, Lipowo i Kownatki