Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowośCI Kozłowo
Wymieniana wodomierzy głównych u odbiorców w miejscowościach Sławka Wielka i Gołębiewo